Вольга Шутава, к.г.н.
гiсторык, пiсьменнiкВольга Шутава

 

 

 

 

 

 

 

Сардэчна запрашаю. Тут сабраны мае тэксты розных гадоў. Да таго ж i самыя гэтыя тэксты вельмі розныя – ад постмадэрна ў гістарыяграфіі i кулінарных дыскурсаў нацыяналiзма да праблем вывучэння феномена Францыска Скарыны. Учымсцi экстравагантна, але ж дазволю сабе iх аб’яднаць вось такiм эпiграфам (каб не «старабеларускi каларыт», магло б здацца, што ён узят з класiкi пастмадэрна-дэканструктывiзма):

«… Понеже иными словы всегда иную мудрость и науку знаменують а иначей ся разумеють, нежели молвены бывають, и болши в собе сокритых таин замыкають, нежели ся словами пишуть.»
Францыск Скорина. Предсловие в Притчи премудрага Саломона, царя Израилева